ONZE TRAININGEN

Nieuwe trainingsdata:

19 en 20 december 2016
Training Individuele Crisis Interventie – dit is een besloten training voor de ANPV

Training informatie

De trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor professionals die deel uitmaken, of juist graag deel willen uitmaken, van een team collegiale ondersteuning. Hoewel onze methodiek zich richt op de hulp- en dienstverlenende branche, kunnen wij onze trainingen aanpassen aan de specifieke wensen van allerlei soorten instellingen en bedrijven die collegiale ondersteuning willen invoeren. Wij leveren dan een zogeheten peer support training op maat.

Onze trainingen zijn internationaal erkend en wetenschappelijk onderbouwd. Voor de individuele en groepsinterventie cursussen krijgen deelnemers een universitair cursuscertificaat.

Critical Incident Stress Management geeft een getrainde collegiaal ondersteuner een aantal verschillende handvaten om collega’s professioneel bij te staan in tijden van emotionele stress. De meeste technieken kunnen in 3 trainingen geleerd worden.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de trainingen.

Algemene Voorwaarden trainingen

Psycho Educatie Collegiale Ondersteuning

Psycho Educatie Collegiale Ondersteuning

In deze tweedaagse cursus leren cursisten om eigen collega’s te adviseren over stress management.

Op de eerste dag leert men de basisprincipes:

het onderscheiden van de verschillende soorten stress
het herkennen van stress symptomen
effecten van stress op het individu
adviezen voor zelfzorg & psycho-educatie voor individuen

Op de tweede dag leren participanten een aantal gevorderde technieken:

stress management voor teams
stress management voor een kantoor en een organisatie
strategische planning en implementatie

Optioneel kan men kiezen voor een extra training dag. In die dag leren participanten om zelf training te geven in psycho-educatie.

Individuele Crisisinterventie

Individuele Crisisinterventie

Een tweedaagse training die de volgende aspecten behandelt:

Onderzoek

Vooraf en tijdens een incident onderzoeken en bepalen wie er (eventueel) hulp nodig heeft. Psychologische triage is hier een onderdeel van. Aandacht wordt besteed aan de invloed van taal, cultuur en context op de interventie.

Individuele crisisinterventie

Gevorderde psychologische eerste hulp tijdens en na een kritisch incident, waarbij individueel onderzoek, stress management, emotionele stabilisatie, voorlichting en eventueel doorverwijzing de stappen zijn in het SAFER-model. Doel is om acute stress symptomen te verminderen en terugkeer naar normaal dagelijks functioneren te bespoedigen.

Suïcide preventie en interventie

Onderzoek van mogelijke suïcidale gedragingen ter preventie van de uitvoering van zelfmoord. Indien een zelfmoord toch uitgevoerd is, leert men met deze techniek hoe daarmee omgegaan kan worden op de werkvloer.

Opvolgen en doorverwijzen

Onderzoek van het algehele welzijn van een groep of een individu en indien nodig deze door te verwijzen naar hoger niveau van psychologische hulp.

Groepscrisisinterventie

Groepscrisisinterventie

Een tweedaagse training die de volgende aspecten behandelt:

Planning en voorbereiding:

Men leert: het ontwikkelen van strategieën en procedures teneinde spoedig, efficiënt en effectief te kunnen handelen in het geval een kritisch incident zich voordoet.
Verwachtingen worden gecommuniceerd en personeel wordt getraind in deze fase.

Strategische planning

Het leren bepalen welke CISM technieken / componenten (hieronder beschreven) nodig zullen zijn indien een crisis zich voor doet, en daarbij inschatten hoeveel mensen, materieel en fondsen nodig zijn om dit plan uit te voeren.

Rust, Informatie & Transitie Services (RITS) of demobilisatie

Wordt gebruikt bij wisseling van diensten of shifts in bijvoorbeeld ” search en rescue” operaties. Het doel is om up to date informatie te delen over de operatie, stress management informatie te geven en een korte decompressie periodein te lassen alvorens een team naar huis gaat. Grote groep van reddingswerkend operationeel personeel / eerst aanwezige hulpverleners; onmiddellijk na de eerste blootstelling aan de kritieke gebeurtenis; uitsluitend informatie.

Ondersteuning ter plekke en respijt (Respijtcentra)

Tijdens een grote ramp of operatie zoals een overstroming, wordt er een tijdelijk centrum opgezet waar personeel terecht kan voor korte pauzes. Verfrissingen en snacks worden vaak aangeboden voor een korte decompressie. Praktische stress management technieken kunnen hier toegepast worden.

Crisis Management Briefing (CMB)

Na een incident wordt personeel van een organisatie door middel van deze techniek op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen, wordt er tijd vrijgemaakt voor vragen en psychologische decompressie alsook voor stress management.

Groepscrisisinterventie voor kleine groepen direct na een ramp

Zo spoedig mogelijk na een crisis wordt er met een kleine groep naar eventuele stress symptomen gekeken en assessment en triage gedaan onder de groepsleden.

Groepsdebriefing voor kleine groepen een paar weken na de ramp

Tot ongeveer 4 weken na de ramp kan met een kleine groep gewerkt worden om tot (indien mogelijk) een afsluiting van het incident te komen. Er worden eventuele stress symptomen besproken alsmede wordt er verslag gedaan van de ramp. Assessment, triage en doorverwijzing zijn mogelijke onderdelen van dit proces.