ONZE METHODE

De trainingen die CIvH geeft,  zijn onderdeel van het Critical Incident Stress Management (CISM) model, ofwel Stress Management bij kritische incidenten. CISM geeft mensen die werkzaam zijn in teams voor collegiale ondersteuning (wij noemen hen Peer Supporters) een sollide basis om eigen collega’s bij te staan nadat zij zelf slachtoffer zijn geworden van een kritisch incident.

Definitie kritisch incident:
Kritische incidenten zijn stressvolle gebeurtenissen die mogelijk onze normale reacties en manieren om stress aan te pakken te boven gaan, met als gevolg een psychologische crisis en verminderd functioneren op het werk en thuis.

Het uiteindelijke doel van CISM is het beperken van acute, psychische stress, hulp bij het herstelproces en zo spoedig mogelijk naar een werkbaar functioneren terug te keren.

Een aantal belangrijke kanttekeningen:
• CISM is ontwikkeld voor hulp- en dienstverleners om hun collega’s te begeleiden na een kritisch incident.
• CISM is niet bedoeld om gemeenschappen te voorzien van slachtofferhulp.
• Toepassing van CISM kan alleen met de juiste training en volgens bepaalde strikte procedures.
• CISM is geen psychotherapie en dient ook niet ter vervanging daarvan
• CISM staat tot psychotherapie zoals EHBO tot chirurgie staat en maakt dus deel uit van een continuüm van psychosociale zorg