ONS KENT ONS

Als je als hulp- of dienstverlener tijdens je werk een kritisch incident meemaakt, dan is het vaak moeilijk aan je directe omgeving uit te leggen wat zoiets met jou doet. Het kan ook zijn dat je zelf niet helemaal snapt wat er met je gaande is en waarom je zo reageert.

Degene die jou (vanuit organisatorisch) perspectief het beste zal begrijpen is een vertrouwde collega die het klappen van de zweep kent. Iemand uit je eigen team of iemand die hetzelfde werk doet als jij, iemand die weet hoe het is om een dergelijk incident mee te maken, iemand die weet wat de gevolgen kunnen zijn, iemand die jou bij kan staan terwijl je misschien door de bureaucratische molen van onderzoek en papierwerk moet gaan, iemand die je gezin kan uitleggen waarom je de laatste tijd wat ‘anders’ bent, iemand die jij zelf niets hoeft uit te leggen, maar die het al snapt……

Onze aanpak gaat ervan uit dat veel sociale en emotionele problemen in de nasleep van een werkgerelateerd kritisch incident, veelal door gebrek aan steun en begrip vauit de organisatie, door een vroegtijdige aanpak voorkomen kunnen worden.